Zilais kvilts - stepēto bloku savienošana

Tad kad kaudzīte bloku ir izveidoti un nostepēti, sastāv no 3 slāņiem - virspuses, padrēbes un starplikas - ir laiks tos savienot kopā.Ņemam 2 blokus ko savienosim kopā. 


Iepriekš sagatavojam materiālus ar ko savienosim blokus - starpliku, virsaudumu (šajā gadījumā tas izveidots tieši tādā pašā stilā kā bloki), padrēbi. Šajā gadījumā starplikas strēmeles platums ir virsaudums mīnus vīļu tiesa kas nepieciešama piešujot abas virsauduma puses pie blokiem. Piemēram, ja virsauduma strēmeles platums ir 3 cm un šujmašīnas vīles tiesa ir 0.7 cm, tad starplikas strēmele būs 1.6 cm plata. Padrēbes strēmele ir tikpat plata cik virsauduma strēmele.


Saliekam strēmeles un kreiso bloku šādā secībā - padrēbes strēmele ar labo pusi uz augšu, bloks ar labo pusi uz augšu, virsdrēbes strēmele ar labo pusi uz leju.


Visus slāņus sašujam kopā.


 Nogludinam padrēbes strēmeli pretējā virzienā blokam.


Virsauduma strēmelei nogludinam vīles tiesu uz kreiso pusi.


 Padrēbes strēmeli vienu pašu piešujam pie otra bloka kreisās malas.


 Nogludinam padrēbi.Ievietojam starplikas strēmeli virs padrēbes starp abiem blokiem. Ideāli, ja ir pieejams speciāls līmes baloniņš ar ko uzsmidzina līmi tieši uz padrēbes, lai starplika neizkustētos. Virsauduma strēmeli pārliekam pāri starplikas strēmelei un nošujam no virspuses. Nostepējam visus 3 slāņus tāpat kā pārējiem blokiem. Sasienam diegu galus.


Pastāv iespēja savienot blokus arī bez starplikas strēmeles. Tādā gadījumā virsauduma un padrēbes strēmeles būs tik platas, cik nepieciešams divu vīļu platumam + 2 mm, t.i., šajā gadījumā 1.6 cm katra strēmele. Savienojuma starpliku veidos vīles, kas nolokās uz iekšpusi. 2 mm nepieciešami tāpēc, lai uz vidu nolocītās vīles savietotos kopā nepārklājoties vienai ar otru. Šeit būtiski visu izdarīt precīzi, lai vīles nepārklātos un arī nestāvētu viena no otras atstatus.
Ja labi ieskatās, var redzēt savienojuma vietas. Bet kopumā tās saplūst ar pārējo un praktiski nav pamanāmas. Protams, ka var izvēlēties savienot blokus arī redzamā veidā, piemēram virspusē lietojot citas krāsas audumu.Komentāri